בעל עץ המשפחה: ‏ Webmaster
בסיס נתונים זה נוצר באמצעות HuMo-gen, תוכנה גיניאלוגית חופשית.