ItemManVrouw
Aantal personen 38649 50.3%38195 49.7%

Oudste geboortedatum ‎voor 1530 Phoebus Schwelm ‎1545 Maritge te Broekhuis
Jongste geboortedatum
Oudste doop datum ‎17 mrt 1646 Arnoldus van Couten ‎11 feb 1691 Fetje Fokkes
Jongste doop datum ‎10 mrt 1811 Albert van Tongeren
Oudste overlijdensdatum ‎..-01-2000! Eduard van Nierop ‎02 mei 1528 Jelts Wytses Bockema
Jongste overlijdensdatum

Langst levende persoon 106 jaar Naam gefilterd 106 jaar Clara Bertha Gerzon
Gemiddelde leeftijd 50.9 jaar 52.3 jaar 
Leeftijdsbereik 1 - 165 jaar 1 - 1866 jaar 
Gemiddelde leeftijd van gehuwden 63.1 jaar 62.6 jaar 
Leeftijdsbereik van gehuwden 13 - 165 jaar 17 - 1866 jaar