Copyright 2023 - Henk van den Beukel

In de sub-menu's onder deze menu knop wordt ingegaan op de geschiedenis van de Joden en van de Drentse Joodse gemeenschap meer in het bijzonder.

Daarnaast wordt een beeld gegeven van de Drentse Sjoa. 

Geschiedenis Joden in Nederland en de Drentse Joodse gemeenschap

De website van het Joods Historisch Museum bevat met “Vierhonderd jaar joden in Nederland” een overzicht van de Joodse geschiedenis in ons land met ook een beeld van de geschiedenissen van de Joodse gemeenschappen in verschillende Drentse plaatsen en elders in Nederland.


Ook de Virtuele Joodse Bibliotheek bevat uitgebreide informatie (in het Engels) over de Joodse geschiedenis in het algemeen en in Nederland meer in het bijzonder.

De Holocaust en daarna
Hier wordt geschetst hoe vanaf de bezetting door de Nazi's de beklemmende aanloop tot de deportaties steeds dreigender werd en tenslotte uitmondde in de onontkoombare en heilloze deportaties, waarin het drama van de Holocaust zich voltrok.

Deze teksten komen grotendeels uit het totale overzichtsdocument, dat bij de start van dit project werd opgesteld door Jan Ridderbos met uitgebreide vermelding van de diverse bronnen waaruit werd geput.

FaLang Language Switcher