Copyright 2023 - Henk van den Beukel

Op deze pagina een overzicht van interessante websites met betrekking tot het onderwerp van de Drentse Sjoa.

Digitaal Joods Monument 
Interactief, dwz zelf foto’s, verhalen toe te voegen. Met filters, zowel op naam als locatie (plaats of Drenthe), doorzoekbare database van oorlogsslachtoffers. Geeft plaatselijke overzichten met adressen en bewoners, die basis zijn voor ons Drentse overzicht per plaats.
Was een initiatief van wijlen hoogleraar Isaac (Ies) Lipschits [1930-2008] en ging in 2005 online. Werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Verbond van Verzekeraars. De Community Joods Monument ging in 2010 van start en is gefinancierd uit Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland en door het programma 'Active European Remembrance' van de Europese Unie.
http://www.communityjoodsmonument.nl/   http://www.joodsmonument.nl/
Akevoth Met diverse databases en groeperingen (verschillende versies Northern database, families, regionale projecten, etc). Gerund door vrijwilligers uit Israël, NL, UK en USA. Zowel oorlogsslachtoffers en voorouders als strak gereguleerde stambomen, waar ook regionale bundels op staan, maar Drenthe nog niet. 
Ontwikkeling en onderhoud van de website door vrijwilligers met financiële ondersteuning van "SCMI- Collectieve Maror Gelden Israël" en kleine donaties.
In humo-gen software gegoten genealogieën.
http://www.dutchjewry.org/
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie De vereniging heeft als doel het bevorderen van genealogisch onderzoek van Joodse families in Nederland, hun voorouders in het buitenland en kennisverwerving, in het kader van genealogisch onderzoek, naar de positie van Joden in de Nederlandse samenleving door de jaren heen.http://www.nljewgen.org/
 Yad Vashem The Central Database of Shoah Victims’ Names (or Names Database) is a unique international endeavor initiated and led by Yad Vashem. Its primary aim is to recover the names and reconstruct the life stories of each individual Jew murdered in the Shoah. To date (beginning of 2014) an estimated 4.5 million murdered Jews have been commemorated. It is our moral duty to respect their last behest and remember them. http://db.yadvashem.org/names/search.html?language=en
 Stolpersteine

De Wikipedia lijst van Stolpersteine in Nederland geeft een overzicht van de Nederlandse gemeenten waar de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig sinds 2007 gedenkstenen heeft geplaatst in het kader van zijn actie.
O.a. Drentse gemeenten waar stolpersteine geplaatst zijn: Assen, Midden Drenthe (Beilen, Drijber, Smilde, Westerbork), Borger-Valthermond-Odoorn, Coevorden, Emmen (Roswinkel, Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Emmer-Compascuum), Hoogeveen, Meppel, Roden, Tynaarlo/Zuidlaren.

In bijgaand Overzicht Stolpersteine Drenthe staan diverse links naar deze plaatsen.

NIOD

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie is een kennis- en informatiecentrum over oorlog, Holocaust en genocide. Het instituut is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
www.niod.nl

Kamp Westerbork De algemene website van Kamp Westerbork over het museum tentoonstellingen en alle activiteiten en de website op Geheugen van Drenthe.
http://www.kampwesterbork.nl/index.html en
https://www.geheugenvandrenthe.nl/page/10895/kamp-westerbork
Drenthe in de oorlog - RTV Drenthe Het Kamp Westerbork, de vele NSB’ers en Joodse werkkampen, vliegvelden in Havelte, Peest en Eelde, honderden onderduikers, beruchte oorlogsmisdadigers, een nationaal symbool met verzetsman Johannes Post, de overval op het Huis van Bewaring in Assen, de bouw van een nutteloze Duitse verdedigingslinie dwars door Drenthe, de opmerkelijke luchtlandingsoperatie Amherst, de komst van Franse, Belgische, Canadese, Engelse en Poolse bevrijders: ze behoren tot de Drentse oorlogsbijzonderheden die op deze website zijn verzameld in samenwerking met RTV Drenthe.
http://www.drentheindeoorlog.nl/
Lijst van Joodse begraafplaatsen in Drenthe Op Wikipedia staat een overzicht van alle Joodse begraafplaatsen in Drenthe.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Joodse_begraafplaatsen_in_Drenthe
Joodse Begraafplaats Assen

De Joodse begraafplaats te Assen vervult twee functies. Het is in de eerste plaats de plek waar nu al meer dan tweehonderd jaren leden van de Joodse gemeenschap begraven worden. Daarnaast is het de plek waar de Joodse Assenaren, die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen in het vernietigingskamp, herdacht worden. Dit geldt ook voor de Joden die overleden in het kamp Westerbork en hier begraven werden: het grootste gedeelte van hen kreeg geen eigen grafsteen en daarom is er een monument opgericht waarop hun namen te lezen staan. Deze website biedt informatie over vele mensen, die hier vóór 1940 begraven werden. Daarnaast is dit een Digitaal Monument voor Joodse oorlogsslachtoffers. http://www.joodsebegraafplaatsassen.nl

Joods monument Meppel Het Digitaal Joods Monument Meppel is sinds 29 april 2004 actief met als doel: ‘een gezicht geven’ aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Meppeler joden. Dat gebeurt met behulp van zoveel mogelijk foto’s en ander informatiemateriaal. Regelmatig krijgen de samenstellers van deze site nieuwe foto’s, verhalen, aanvullingen en correcties toegezonden waardoor inmiddels een interactieve digitale gedenkplaats is ontstaan, die overal ter wereld kan worden geraadpleegd.
http://www.joodsmonumentmeppel.nl/
Joodse geschiedenis van Smilde Dirk Huizinga heeft een mooi verzorgde website gemaakt over de Joodse geschiedenis van Smilde.
http://www.dirkhuizinga.nl/smilde/
Synagoge van Zuidlaren /
Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland - Beth haTsafon
De Synagoge van Zuidlaren is sinds 2007 weer in gebruik genomen als Synagoge na een grondige restauratie. Zij is nu eigendom van de St. Oude Drentse Kerken en wordt beheerd door de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren. De Progressief Joodse Gemeente Noord Nederland (de PJG NN) bestaat uit een kleine, toegewijde en enthousiaste groep Joden uit Groningen, Drenthe en Friesland die hun gezamenlijk Huis hebben in het Sjoeltje van Zuidlaren in Drenthe.
Eens per drie weken is er een Vrijdagavonddienst of Sjabbatochtenddienst. Men viert de Joodse feestdagen met aandacht voor alle momenten van de Joodse levenscyclus en houdt kleine leerbijeenkomsten in sjoel of bij iemand thuis.
Het progressieve Jodendom wil een huis bieden aan:
Joden die affiniteit hebben met het progressieve Jodendom, Joden die gemengd gehuwd zijn, zij die een Joodse vader hebben, Israeli, jong en oud.
Mail of bel gerust en klik eens op de foto's, verspreid over de site van deze Kehilla.
http://www.pjg-noordnederland.nl
Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj De voormalige synagoge in Emmen is eigendom van, en wordt onderhouden door, de Gemeente Emmen.
Het is de enige authentieke orthodoxe synagoge in Drenthe.
De Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht om de fraai gerestaureerde synagoge meer leven in te blazen.
Met onze activiteiten willen wij ook blijvend aandacht vragen voor de Holocaust, met name wat die voor de Joodse inwoners van Emmen en omgeving heeft betekend. Ook geven we informatie over het Joodse geloof en de cultuur.
http://www.synagoge-emmen.nl/
Stichting Synagoge Coevorden Stichting Synagoge Coevorden is samen met de gemeente Coevorden en Stichting Drents Monument druk bezig om de voormalige Synagoge en het Rabbihuis te behouden voor de komende generatie. Het moet een herdenkingscentrum worden voor informatie en het gedenken aan het joodse leven gedurende de 255 jaren dat ze in Coevorden, de omliggende dorpen en het Duitse grensgebied woonden. Naast diverse vieringen en muziekvoorstellingen wordt ook een documentatieafdeling opgebouwd over de geschiedenis van de weggevoerde en niet meer teruggekeerde families en andere joodse medeburgers uit Coevorden en omliggende plaatsen.
http://www.synagoge-coevorden.nl
Inleiding Hebr. Termen en Afkortingen en Ned. vertaling Voor wie meer wil weten over de opbouw van de teksten, Hebreeuwse frasen en termen en veel gebruikte afkortingen op Joodse grafstenen biedt de website www.stenenarchief.nl veel informatie en met name de knop 'Inleiding Hebreeuwse Termen en Afkortingen en Nederlandse vertaling'
http://www.dutchjewry.org/phpr/afk/afk_introduction_list.php?language=Dutch%28Standard%29

Survivors of the Shoah
De USC Shoah Foundation is n.a.v. Spielberg's film 'Schindler's List' opgericht om via interviews met overlevenden van verschillende genocides deze gruwelijke gebeurens levendig in herinnering te brengen. Deze video https://www.youtube.com/USCShoahFoundation geeft meer informatie over deze organisatie. Om toegang te krijgen tot de interviews in het Visual History Archive online https://sfi.usc.edu/vha moet je je eerst (gratis) registreren met een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna heb je toegang tot de interviews in het film archief, waarbij je kunt selecteren op diverse zoekopties (oa persoonsnaam, plaats, e.d.).
Toegang tot het archief krijg je via http://vhaonline.usc.edu/search
Traces of War

Traces of War biedt informatie uit WO-II voor diverse landen, incl Nederland. Via de knop "Zoeken" kunnen de diverse (Joodse) oorlogsmonumenten in verschillende plaatsen worden opgezocht. http://nl.tracesofwar.com/

Overzicht NGV Joodse genealogische bronnen

Er zijn tal van genealogische en historische bronnen en databases online beschikbaar van joodse voorouders. De meeste van deze Joodse genealogische databanken zijn zelfs gratis! Voor de niet ingewijde die met de Joodse genealogie start zijn hier een aantal bronnen aangereikt.
http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&ident=2811&site=NGV&frams=n

Overzicht oorlogsslachtoffers Dinkelland Ook al gaat het niet specifiek om Joodse oorlogsslachtoffers, het is een min of meer vergelijkbaar initiatief als het onze, nl ook op regionale basis inzicht geven in de oorlogsslachtoffers, in dit geval in Dinkelland.
http://oorlogsdodendinkelland.nl/
Archieven Bad Arolsen Website met informatie om te zoeken naar informatie of bezittingen van oorlogsslachtoffers. En een aanbod van dhr Teun van Nee uit Drenthe, die in enkele gevallen mensen kon helpen om informatie te vinden of bezittingen terug te bezorgen aan nabestaanden. Hij is bereid daar evt bij te helpen als vrijwilliger
https://www.arolsen-archives.org
Oorlogsvermisten Website met overzicht van veel categorieën (vooral Joodse) oorlogsslachtoffers in Nederland en de Koloniën, maar ook een overzicht van de latere Watersnood.
https://sites.google.com/site/oorlogsvermisten/home
Humo-gen software Door Huub Mons zelf ontwikkeld genealogie programma sinds december 1999 (eerst in Quick Basic, en Delphi) en sinds juli 2005 beschikbaar als opensource PHP versie. Sindsdien helpen meerdere gebruikers mee met de ontwikkeling van HuMo-gen!
 HuMo-gen (Huub Mons) was oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel voor HaZa-data (Hans van der Zanden) om HaZa-data gegevens netjes op internet te publiceren.
http://www.humo-gen.com/humo-gen/index/humo2_/http://www.humo-gen.com/humo-gen/

 

 

 

 

 

 

FaLang Language Switcher