Copyright 2023 - Henk van den Beukel
Al werkende aan de persoonsgegevens treffen deze gegevens je soms bijzonder.
Zo ook toen Winnie de onderstaande gegevens in het personenbestand invoerde en ons daarvan deelgenoot maakte:

"Ik voeg net de gegevens toe van Jozef van der Horst, (Hoogeveen, 3 november 1882-Auschwitz, 7 september 1942.)
Opvallende gegevens.
Jozef was getrouwd met Roosje de Vries. Roosje is op 22 mei 1942 overleden te Amsterdam. Jozef komt op enig moment in Kamp Westerbork terecht. (al voor het overlijden van Roosje?)
Op 3 september 1942 trouwt hij daar met Margaretha Bartels, weduwe van Jozeph Slier. Een verstandshuwelijk? Proberen ze zo aan deportatie te ontkomen? Een grote liefde? Proberen ze zo samen de reis naar het oosten te maken?
4 dagen na de huwelijkssluiting worden Jozef en Margaretha in Auschwitz omgebracht."


Kanttekening bij huwelijken in het kamp Westerbork
Hoe uitzonderlijk de situatie in het kamp Westerbork ook was, toch gingen sommige dingen gewoon door: er werden kinderen geboren en er overleden mensen in dat kamp. Wat we misschien niet verwacht hadden, was het feit dat er in het kamp Westerbork ook huwelijken gesloten werden. Natuurlijk werden ook die huwelijken keurig geregistreerd en zo weten we, dat in de jaren 1942 en 1943 in totaal 133-maal een toekomstig echtpaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verscheen. Na afloop zouden we wel willen weten, of deze huwelijken uit liefde of berekening gesloten werden. Hoopte men, dat een echtpaar minder gauw naar een werkkamp in Oost-Europa gestuurd werd? We weten het niet, en behoeven het ook niet te weten. Het feit blijft staan: in het kamp Westerbork werd er gehuwd. In het onderstaande meer over het gezin van Jozeph van der Horst en Roosje de Vries.


Het gezin van Jozeph van der Horst en Roosje de Vries
Jozef van der Horst werd op 3 november 1882 te Hoogeveen geboren, als zoon van David Jozef van der Horst en Elisabeth Breebaard.
Op 21 februari 1907 werd hij ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Amsterdam. Als beroep werd vermeld koopman.
Enkele maanden later, op 12 juni 1907, huwde hij te Vianen met Roosje de Vries. De bruid werd op 31 januari 1883 te Lexmond geboren, als dochter van Gerrit Mozes de Vries en Bela Beem.
Op 22 januari 1908 werd het echtpaar uit het bevolkingsregister van Amsterdam geschreven: het vertrok naar Amerika. Dit Amerikaanse avontuur duurde niet lang, want op 6 november 1909 werden zij alweer door de Amsterdamse Burgerlijke Stand ingeschreven.
Vanaf 8 juni 1916 woonde de familie van der Horst aan de Nieuwmarkt 9 II te Amsterdam. Roosje de Vries op 22 mei 1942 te Amsterdam. Enkele maanden later blijkt Jozeph naar kamp Westerbork te zijn overgebracht. En daar hertrouwde hij op 3 september 1942 met de weduwe van Jozeph Slier, Margaretha Bartels, die op 4 mei 1892 te Amsterdam werd geboren als dochter van Gerrit Bartels en Eva Aldeweg.
4 dagen na die huwelijkssluiting werden Jozef en Margaretha dus beiden op dezelfde dag in Auschwitz omgebracht.

In Amerika werd het eerste kind uit het huwelijk van der Horst-de Vries geboren, een meisje: Elisabeth Bela van der Horst. Haar geboortedatum is 22 juli 1908 en haar geboorteplaats Paterson, Passaic, USA. Zij huwde op 21 september 1932 te Amsterdam met Joseph Maijkels, koopman, die in Amsterdam op 30 juni 1903 geboren werd. Zijn ouders waren Meijer Maikels, diamantslijper, en Rachel Dooseman. Voor zover bekend werd uit dit huwelijk één kind geboren, dat de oorlog overleefd zou hebben. De overlijdensdatum van Elisabeth Bela is onbekend maar ook zij heeft de oorlog overleefd; op 19 maart 1946 verhuisde zij naar Haarlem. Haar man kwam op 7 maart 1945 in Bergen-Bergen om.

Het tweede kind uit het huwelijk was weer een meisje: Greta van der Horst. Zij werd op 6 september 1910 te Amsterdam geboren. Het enige wat uit haar verdere leven bekend is, is haar sterfdatum en –plaats: 5 oktober 1940 te Amsterdam.

Het derde kind was een zoon, David Alexander van der Horst; geboren op 13 oktober 1915 te Amsterdam. Als beroepen werden opgegeven: magazijnbediende en kok. Hij kwam om in Auschwitz, op 30 september 1942.

Op 15 juli 1918 werd te Amsterdam het vierde kind uit dit huwelijk geboren: Mozes van der Horst. Hij overleefde de oorlog en overleed op 20 april 1989 te Amsterdam.

Ook het vijfde en laatste kind was een zoon: Alexander van der Horst, geboren op 24 oktober 1921 te Amsterdam. Samen met zijn echtgenote, Engelina Groen (Amsterdam, 5 oktober 1921) kwam hij, samen met zijn broer David Alexander en goed 3 weken na hun vader en schoonvader, op 30 september 1942 om in Auschwitz.

FaLang Language Switcher