Copyright 2023 - Henk van den Beukel

Personen zoeken in de centrale database
Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een centrale database, die bij de start van het project gevuld was met ruim 70.000 personen, incl de 1.444 Drentse Joodse inwoners in het tijdens de voorbereidingsfase verzamelde basismateriaal.

Dat wordt sindsdien verder aangevuld met door vrijwilligers en andere geïnteresseerden aangeleverd materiaal aan de Redactie.

Voor de weergave van die gegevens in verschillende presentatie vormen maken wij gebruik van het door Huub Mons en Yossi Beck ontwikkelde programma HuMo-gen, dat online en naar keuze diverse overzichten genereert, nadat u bijvoorbeeld een bepaalde persoon, familienaam, gemeente of anderszons hebt geselecteerd.

De pagina <Toelichting gebruik HuMo-gen> legt uit hoe u de verschillende mogelijkheden van het HuMo-gen programma kunt gebruiken, terwijl de sub-menu knop <HuMo-gen Personen bestand> toegang geeft tot het menu van het HuMo-gen programma zelf en de verschillende zoekmogelijkheden in de personen database.

Personen vinden in het "Totaaloverzicht Joodse Oorlogsslachtoffers 1940 - 1945"
Daarnaast is er een alfabetisch Persoonsregister opgenomen met alle 1.444 persoonsnamen uit het "Totaaloverzicht Joodse Oorlogsslachtoffers 1940 - 1945", waarin voor ieder het laatst bekende woonadres vermeld staat in de diverse Drentse gemeenten en de pagina waar zij staan om hen makkelijker te kunnen terugvinden in de ruim 160 pagina's van dat document.FaLang Language Switcher