Copyright 2023 - Henk van den Beukel

Hoe het begon
In 2012 en 2013 publiceerde Jan Ridderbos genealogieën op basis van de Joodse Begraafplaats in Assen.
Dat materiaal werd toen op de website van de Drentse Historische Vereniging gepubliceerd met als eerste document "Genealogieën Joodse Assenaren" en daarna nog een vervolg.
Daarna is ook nog een boek verschenen met medewerking van het Drents Archief.

 

Kernteam
Toen ontstond al het idee om iets dergelijks te doen voor geheel Drenthe. In 2015 zijn wij begonnen dat idee uit te werken tot een mogelijk project. Die “wij” vormden aanvankelijk het kernteam, later aangevuld met Yossi Beck voor IT support en Alexandra In 't Hout voor secretariële ondersteuning:

.    Jan Ridderbos, Assen
.    Winnie van Hasselt, Zuidhorn    
.    Henk van den Beukel, Vught
.    Yossi Beck, Israël
.    Alexandra In 't Hout
  eindredactie persoonsgegevens     
  centrale personen database
  webmaster
  IT support (incl HuMo-gen)
  secretariaat

 

Voorbereidingsfase en publieke start in 2016
In een voorbereidingsfase van enkele maanden is het basismateriaal aan persoonsgegevens verzameld en voor publicatie gereed gemaakt. Het overzicht met dat materiaal over 1.444 Drentse Joodse inwoners met 309 familienamen, van wie 1.237 oorlogsslachtoffers en 205 overlevenden, vormde het vertrekpunt voor de centrale database bij de start van dit project.
Na uitwerken van de IT-technische kant, ontwikkelen van de website en het uitwerken van de projectorganisatie kon de publieke operationele start plaatsvinden tijdens een officiële startbijeenkomst op 25 april 2016.
Bij die gelegenheid werd de publicatie over het project met het basismateriaal uitgereikt aan de Commissaris van de Koning in Drenthe dhr Jacques Tichelaar. 
Over het project is een Informatieblad met een korte samenvatting beschikbaar.

Na deze start is het de bedoeling, dat in de komende jaren door vrijwilligers en andere geïnteresseerden het materiaal op de website geleidelijk wordt uitgebreid, zowel met toevoegingen aan de database als met links naar bestaande genealogische websites met Joodse genealogieën, zodat een breed inzicht ontstaat in de Drentse Joodse inwoners, die in de Holocaust werden vermoord en hun onderlinge familierelaties, alsook de overlevenden. Door die familierelaties zullen naast het Drentse beeld geleidelijk ook steeds meer relaties buiten Drenthe zichtbaar gaan worden.

 


FaLang Language Switcher