Copyright 2023 - Henk van den Beukel
Privacy kan gevoelig liggen.
Aangezien al onze gegevens van familieleden zelf of uit publieke bronnen afkomstig zijn, hebben wij daar nooit zo’n punt van gemaakt. Temeer daar mensen het in het algemeen juist op prijs stellen om zichzelf en hun familie relaties te kunnen zien in onze gegevens getuige ook de positieve reacties, die wij de afgelopen maanden op dat vlak ontvingen.

En natuurlijk weten wij, dat er niet alleen etiquette regels bestaan voor het al dan niet publiceren van persoonsgegevens, maar ook zelfs officiële wetgeving (zie ook bijgaand artikel “Genealogie en Privacy” van Rob van Drie van het CBG). En wij zijn de laatsten, die daar ongevoelig voor zijn, zeker bij het toch al vaak gevoelige karakter van onze website.
Nadat wij sinds de start van het project in april vanuit enkele families het verzoek ontvingen om personen weg te filteren, hebben wij dat dan ook direct gedaan zonder daarover in discussie te gaan. Dat was tot nu toe ook altijd onze gedragsregel.

Na deze ervaringen hebben wij echter de behoefte om ons privacy beleid wat duidelijker te omschrijven:
1.    Alle nog in leven zijnde personen met toestemming of uit publieke bronnen worden geplaatst.
2.    Overleden personen kunnen vlgs de privacy wetgeving altijd worden geplaatst.
3.    Voor personen, van wie geen overlijdens datum bekend is, gaan wij uit van een fictieve overlijdensdatum voor alle personen die in of na 1920 geboren zijn, aangezien zij met grote waarschijnlijkheid inmiddels wel al overleden zijn.
Wij blijven overigens als algemene regel hanteren, dat zodra iemand om wat voor reden dan ook verzoekt om personen weg te filteren, wij daar zonder verdere discussie gevolg aan geven.

FaLang Language Switcher