Copyright 2023 - Henk van den Beukel
De verschillende betrokkenen
De project organisatie met de rollen van de verschillende betrokkenen ziet er als volgt uit:
 
Project organisatie.nl.v7

IT en genealogische software
Wat betreft de genealogische software wordt het programma HuMo-gen (www.humo-gen.com) gebruikt, dat werd ontwikkeld door Huub Mons en Yossi Beck. In het bijzonder is Yossi Beck, die intensief is betrokken bij de IT opzet en het gebruik van het HuMo-gen programma met soms maatwerk toepassingen, geleidelijk ook tot het Kernteam gaan behoren. Naast zijn IT-inbreng draagt ook Yossi’s Joodse achtergrond bij aan zijn inbreng (zie zijn website).

Redactie en Vrijwilligers Gegevensverzameling
Voor de gegevensverzameling wordt beoogd zoveel mogelijk samen te werken met vrijwilligers van de Drentse lokale Historische Verenigingen, lokale Struikelstenen groepen en andere geïnteresseerden.
Voorlopig functioneert voornamelijk het kernteam nog als de Redactie, die in laatste instantie bepaalt - evt na overleg om onduidelijkheden m.b.t. aangeleverd materiaal op te helderen - in welke vorm dat aan de database wordt toegevoegd. Aan een aantal van hen zijn ook editorsrechten toegekend, zodat zij zelf materiaal kunnen toevoegen of correcties kunnen aanbrengen.
Voor het overige wordt aangemoedigd materiaal (persoonsgegevens, afbeeldingen, verhalen, genealogieën) aan te leveren bij de redactie, die zorgt voor verdere verwerking en toevoeging aan de database en plaatsing op de website.
Het centrale contactadres (zie het contact formulier dan wel rechtstreeks om evt bijlagen bij te kunnen voegen) voor het project is: redactie(at)sjoa-drenthe.nl
Die redactie bestaat voorlopig nog uit: ...(de vacature van Jan Ridderbos)..., Winnie van Hasselt en Henk van den Beukel.

button Vrijwilliger worden


Financiële support

Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden voor (bescheiden) externe financiële support, waarbij gestreefd wordt naar behouden van een zo eenvoudig mogelijke project opzet met zo laag mogelijke kosten.

Overige betrokkenen
Overige betrokkenen bij het project zijn:
• Via de NGV-Afd Drenthe en N.W. Overijssel ondersteunt de NGV het project
• Het Drents Archief is bereid het project te steunen met materiaal
• Met het Digitaal Joods Monument wordt samengewerkt via de links in het document met het totaaloverzicht naar alle 1.444 Joodse inwoners van Drenthe naar hun persoons records en gezinssamenstelling op de laatst bekende woonadressen

• Met het Herinneringscentrum Westerbork wordt contact onderhouden
• Samenwerkingscontacten met de lokale Historische Verenigingen, lokale herdenkings comité's en lokale Struikelstenen groepen wordt nagestreefd.
FaLang Language Switcher